Адреса школе: Миомира Бркушанца Мишка 13, 36000 Краљево

Телефон школе: 036 359 630