Поред матичне школе коју похађа већина наших ђака и где се налази управа, наша школа има и три издвојена одељења. У издвојеним одељењима у Грдици, Јарчујаку и Дракчићима ученици похађају наставу од првог до четвртог разреда а након тога у матичној школи похађају наставу од перог до осмог разреда.

Сви наши објекти су опремљени технологијом која омогућава савремену наставу. Услови рада у свим објектима су на завидном нивоу а како бисмо то одржали сваке године се трудимо да обновимо по нешто у сваком објекту.

Погледајте како изгледају наша издвојена одељења: