У оквиру професионалне оријентације педагог и психолог школе сваке године помажу ученицима осмог разреда да препознају своје афинитете и дефинишу своје жеље које се тичу одабира средње школе.

На следећем линку се могу видети презентације и сајтови средњих школа: