Home » Блог » Uncategorized » Обавештење о организацији наставе

Обавештење о организацији наставе

Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 24.3.2021. рад у школи ће бити организован на следећи начин:

Ученици нижих разреда (I – IV) настављају да похађају наставу по истом распореду.

Ученици виших разреда (V – VIII) настављају да прате наставу на даљину по истом распореду уз могућност наставника да писмену или усмену проверу знања организује у школи.