Током 2022/ 2023. школске године у нашој школи одвија се пројекат који је у оквиру Еразмус + програма. Еразмус + програм је један од највећих програма Европске Уније који финансира пројекте мобилности и сарадње у области образовања, обука младих и спорта.

Након дугогодишњег искуства и праћења потреба ученика и наставника, као и целокупног образовног процеса, наш тим за писање пројеката се фокусирао на потребе имплементације дигиталних алата, технологија и модерних метода у школу. Имали смо част да наш пројекат “ICT – Innovation, Creativity, Technology” буде одабран за финансирање од стране Фондације Темпус и Европске Комисије.

Пројекат је замишљен тако да омогући наставницима наше школе да развију своје компетенције везане за технологију и употребу дигиталних алата у наставном процесу, као и да развијају дигиталне компетенције ученика. Обзиром на одличну опремљеност школе дигиталном технологијом, и интересовањима наших ученика за исту, одлучили смо да наш пројекат треба да буде такав да нам омогући да искоритимо могућности школе до максимума. Са тим на уму, главна активност нашег пројекта био је одлазак наставника на курс у Палермо, на Сицилији, који је током пет дана нашим наставницима омогућио да се упознају са новим, модерним методама, дигиталним алатима као и могућностима које се могу имплементирати у наставу. Наставнице које су похађале курс биле су: Тања Бошковић, професор српског језика и књижевности, Татјана Филиповић, професор немачког језика. Оливера Цветић, професор разредне наставе, Сања Ћулафић, професор разредне наставе и Ивана Лишанин професор енглеског језика и књижевности.

Током пет дана у Палерму, наставнице су свакога дана имале наставу као и практичне радионице. Настава је била организована од стране организације Promimpresa која се бави организовањем курсева из разних области. Програм нашег курса је омогућио да се упознамо са мноштвом различитих платформи, апликација и алата као и новим методама за коришћење нових технологија у настави. У видеу су приказани само неки од алата које смо сматрали најкориснијим за процес наставе и учења, поред њих научили смо још много других алата.

Након курса које су наше наставнице похађале у Палерму, на ред је дошла и обука осталих запослених у школи. Током зимског распуста организоване су обуке за заинтересоване наставнике, а размена идеја, сарадња и унапређивање вештина је од тада свакодневно. Већина наставника школе је присуствовала обукама и изразила жељу да развија своје информатичке компетенције.

Током другог полугодишта и наставници и ученици наше школе развијали су своје информатичке вештине као и креативност. Многи редовни, угледни и огледни часови, као и тематски дани били су обогаћени садржајима који су направљени помоћу алата које смо научили да користимо. Ученици су највише користили апликацију Canva помоћу које су правили презентације, постере, видео презентације и разне материјале.

Ово су само неки делови радова наших ученика и наставника.