У циљу пружања помоћи запосленима и преангажованим родитељима, наша школа пружа могућност продуженог боравка деце у Школи у ваннаставном времену као облик васпитно-образовног рада. Ученици у продуженом боравку имају свог наставника и учионицу са простором за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци 1. и 2. разреда у ваннаставном времену. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставник поклања пажњу и пружа помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено према афинитетима сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности, како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се. Боравак Основне школе “ Браћа Вилотијевић“ пружа ученицима, који су ван куће после наставе, занимљиво и корисно проведено време, а родитељима, на првом месту, безбедност њихове деце, сигурност и поверење у васпитно-образовни рад наставника.
Наша школа организује продужени боравак за потребе наших ученика. Боравак похађају ученици 1. и 2. разреда. Обезбеђујемо леп простор прилагођен дечјим потребама. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна, а по потреби забавна. У продуженом боравку деца се друже, заједнички проводе време, читају, израђују домаће задатке, вежбају, учествују у креативним радионицама, посећују културне манифестације на нивоу школе, општине и града.