Home » Блог » Uncategorized » Der Eselsritt – Свету се не може угодити

Der Eselsritt – Свету се не може угодити

Ученици петог, шестог и седмог разреда су у оквиру једносменског рада превели духовиту баладу “Der Eselsritt” (Свету се не може угодити) на српски језик. Ученици су осмислили сценографију и направили су је, дизајнирали су костиме, научили своје улоге напамет и одиграли их. Ту дуговиту представу су снимили, урадили монтажу филма, титловали га и убацили одговарајућу музику.