Основна школа ”Браћа Вилотијевић” у Краљеву, основана је решењем СО Краљево 1977. године. У саставу матичне школе су и три издвојена школска места: Јарчујак, Грдица и Дракчићи. Издвојено школско место у Јарчујаку је удањено од матичне школе 5км, има 6 одељења од првог до 4 разреда и броји ? ученика, са којима ради 8 професора. Издвојено школско место у Грдици удаљено је од матичне школе 2км, има 4 одељења од првог до четвртог разреда и броји 68 ученика са којима ради 6 професора. Издвојено школско место у Дракчићима је удаљено од матичне школе 12км и има два комбинована одељења (први и трећи, други и четврти) и броји 15 ученика са којима ради 3 професора. Матична школа има 5 одељења од првог до четвртог разреда и 13 одељења од петог до осмог разреда и броји 437 ученика са којима ради 5 професора разредне наставе и 33 професора предметне наставе.

Наши ученици су учествовали на многим такмичењима и освајали бројне награде. Само неке од њих су: прво место на Републичком такмичењу из техничког образовања, физике, хемије и математике, прво и друго место на Окружном такмичењу из: српског језика, немачког језика, физике, математике, хемије, биологије и историје.

Сама локација школе је врло специфична. Иако припада градском подручју налази се ван самог градског језгра на ратарском имању. У непосредној близини школе налази се Пољопривредно – хемијска школа, млекара, пекара и пољопривредно добро.